BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Akademik Yayınlar

Q2 Dergide Yayımlanan Makaleler 

Kılıçlar A, Sarıkaya GS, Şahin A, Bozkurt İ. De Gustibus Non Est Disputandum: Analysis Of The Relationship Between Cultural Omnivorousness And Food. British Food Journal, 2021; :-. ( SCI-Exp: Science Citation Index-Expanded (SCI dahil)

Q3 Dergide Yayımlanan Makaleler 

Öktem, Ş.; Kubat, G.; Kızıltan, B. (2018). Otel İşletmelerinde Kadın İşgören Davranışlarını Etkileyen Algılara İlişkin Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 29, Sayı 2, Güz: 197 - 208, 2018.