BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Misyon-Vizyon-Stratejik Amaçlar

MİSYONUMUZ

Başkent Üniversitesinin değerleri ışığında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun misyonu, bünyesindeki programlarda araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleyici düşünce yapısına sahip, insan ve çevre haklarına duyarlı, evrensel hukuka saygılı, yaratıcı ve yenilikçi, Atatürk ilkelerine bağlı ve sektörün talep ettiği bilgi ve beceri düzeyini en üst seviyede kazanmış nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı olan, mezunları tercih edilen, yenilikçi, kalite odaklı, alanında geleceğe yön veren, nitelikli araştırmalar ve çalışmalar yapan bir eğitim kurumu olmaktır.

Stratejik Amaçlarımız 

  1. Amaçlarımıza ulaşmamızı sağlayacak üstün nitelikli, özgün eğitim-öğretim ve bilim geliştirme ve iyileştirme programları tasarlamak.

  2. Araştırma-yayın kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla ulusal ve uluslar arası bilimsel standartları sağlamak ve bilimin düzeyini yükseltmek.

  3. Kurumsal gelişimi ve sürekli iyileştirmeyi kurumsallaşmanın olası durağanlığını aşmak için en uygun stratejik amaç olarak benimsemek.

  4. Akademik açıdan gelişmiş ve profesyonelliğini kanıtlamış kadrolar oluşturmak.

  5. Akademik-yönetsel insan kaynağımızın desteği ve öğrencilerimizin öğrenme bilinciyle seçkin üniversite kavramını geliştirmek.

  6. Çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi özendirecek ve üretkenliğini artıracak fiziksel ortamlar yaratmak.

  7. Çalışanlarımız ve öğrencilerimizle birlikte uluslar arası düzeyde tanınır üniversite oluşumuna ve sürdürülmesine katkı vermek.

  8. İçinde yaşadığımız toplumun sorunlarına etkili tanımlar ve çözümler getirmek, sorunların çözümünde bilimsel yaklaşımı benimsemek.