BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Kurumlararası Yatay Geçiş Koşulları

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kararları ve Üniversitemiz yönetmeliklerine uygun olarak yatay geçişle kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A. KOŞULLAR

 1. Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve YÖK tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
 2. Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.
 3. Yatay geçiş için müracaat eden öğrenciler Lisans programlarının hazırlık sınıfı ile birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemleri ile bölümlerin son iki dönemine, Meslek Yüksekokulu öğrencileri ise birinci dönem ile son döneme yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
 4. Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumda genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması şarttır. (4’lük sistemde en az 2.40 ) (5’lik sistemde en az 3.00) (6’lık sistemde en az 3.60)
 5. Genel not ortalaması kriterini sağlayamayan adaylar, üniversiteye girdikleri yıl itibariyle merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya daha yüksek ise yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Ancak bu başvurular 4. maddeye göre başvuran adayların yerleştirilmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
 6. Yurtdışında öğrenim görülen ve YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen TC ve KKTC uyruklu öğrencilerin;

Yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır. Meslek Yüksekokullarına başvuran adaylardan sınav sonunda barajı aşanlar “Akademik İngilizce Düzeyi”nde, barajı aşamayan adaylar ise “Temel İngilizce” düzeyinde eğitim alacaklarından, başvuru dosyaları değerlendirme için Meslek Yüksekokullarına gönderilecektir.

 1. Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ile bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla çıkarılmış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
 2. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 3. Başvurular Başkent Üniversitesi ilgili akademik birim yönetim kurulları tarafından başvurulan bölümün kontenjanı dahilinde değerlendirilecektir.

B. GEREKLİ BELGELER

 1. Online Başvuru Formu: Başkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca WEB adresinden başvurular sırasında ilan edilecektir.
 2. Not dökümü (transcript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren orijinal resmi belge (kapalı zarf içinde)
 3. Öğrencilerin not dökümlerinde yer alan derslerin ders tanımları(Onaylı)
 4. ÖSYS Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi
 5. Başvuran adayların halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları disiplin durumunu belirten belge
 6. Varsa TOEFL, IELTS, veya ESOL (eski FCE) sınavlarının sonuçlarını gösteren belgenin aslı.
 7. Yurtdışında öğrenim görülen ve YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, yurtdışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaport fotokopisi,
 8. Yurtdışı liselerden mezun olan adayların Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.
 9. Başvuru Ücreti: 150 TL. (%8 KDV dahil)

C. BAŞVURU YERİ

Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır. Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır. Başvurunun reddi halinde evrak ve başvuru ücreti geri verilmez.

Başvuru Ücreti: Tüm DENİZBANK A.Ş. Şubelerinden yatırılabilir. (Kampüsümüzde DENİZBANK A.Ş. Şubesi bulunmaktadır.)

Adres:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 20. km.
Bağlıca Kampüsü
06530 Etimesgut – ANKARA