BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Yönetim

Prof. Dr. Nazmiye ERDOĞAN
Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Şükran ÖKTEM
Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Selçuk TEMEL
Müdür Yardımcısı