BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Duyurular
Kamu Spotu Yarışması

Yarışma Şartmanesi ve başvuru formu için tıklayınız.

Yarışmanın Amacı:

Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılığını geliştirerek, çevre sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve çevre sorunlarının çözümü için yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Yarışmanın Hedefleri:

 • Çevre ve sürdürebilirlik konusunda toplumsal bilincin ve farkındalığın arttırılmasını sağlamak.
 • İnsan ve çevre haklarına duyarlı,
 • İnsan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına katkıda bulunan,
 • Doğal kaynakların verimli kullanımına özen gösteren,
 • Çevreye ve kentsel ihtiyaçlarımıza saygılı olan bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak.

Yarışmanın Konusu ve Teması:

Yeryüzünün nadir ve gün geçtikçe hızla tükenen kaynakları nedeniyle çevrenin korunması giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Aynı zamanda, pek çok çevresel konunun bağımsız olmadığı ve daha geniş sosyal ve politik gelişmelerle iç içe olduğu ile ilgili giderek büyüyen bir farkındalık söz konusudur.

Bugünün dünyasının karşı karşıya olduğu karmaşık çevresel sorunların çözümünde üniversitelerin iki önemli misyonu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; üniversitelerin hizmet veren kurumlar olarak, enerji tüketimi ve atık üretimi nedeniyle doğrudan; öğrencilerin yiyecek, içecek tüketimi, ulaşımları gibi nedenlerden ötürü de dolaylı yoldan çevreye baskı unsuru olan birimler olduklarından, sürdürülebilirlik konusunda diğer kurumlara örnek olma misyonu vardır. Bu nedenle tüm dünyada ve ülkemizde “Sürdürülebilir Yeşil Kampüs” uygulamaları hızla yaygınlaşmaktadır. Ancak günümüzde “Yeşil Kampüs” denildiğinde insanların zihninde yeşilliklerle dolu, ağaçlandırılmış bir kampüs arazisinden söz edildiği gibi bir yanlış ya da eksik algı oluşmaktadır.  Yeşil Kampüs kavramı, ağaçlandırmaya ek olarak birçok önemli faaliyeti de kapsamaktadır. Üniversite kampüsleri, ağaçlandırma faaliyetlerine ek olarak; çevreye duyarlı, enerji tasarrufu yöntemlerini kullanan, başta ülke ekonomisi ve doğası olmak üzere tüm akademisyenlere, üniversite öğrencilerine, mezunlarına daha iyi hizmet veren, çevresel farkındalık yaratarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabilecek kampüsler olduklarında “Yeşil Kampüs” olma ayrıcalığına sahip olabilmektedirler. Tüm bu nedenlerle ve “Yeşil Kampüs” kavramı konusunda toplumsal bilincin ve farkındalığın arttırılması amacıyla, 3. Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması’nın konusu “Hayalinizdeki Yeşil Kampüs” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Takvimi:

 • Son başvuru: 27 Nisan 2018
 • Ön değerlendirme sonuçlarının ilanı: 2 Mayıs 2018
 • Ödül töreni: 9 Mayıs 2018

Yarışmanın Seçici Kurulu:

 • Prof. Dr. Özcan YAĞCI (Başkent Üniversitesi)
 • Prof. Dr. H. Hale KÜNÜÇEN (Başkent Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mehmet SOMUNCU (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Gülcan SEÇKİN (Gazi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. F. Duygu ÖZEL DEMİRALP (Ankara Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Filiz ERDEMİR GÖZE (Gazi Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Nuray HİLAL TUĞAN (Başkent Üniversitesi)
 • Öğr. Gör. Dr. Kurtuluş ÖZGEN (Gazi Üniversitesi)
 • Öğr. Gör. Mehmet SOBACI (Ankara Üniversitesi)

Yarışmanın Düzenleme Kurulu:

 • Prof. Dr. Nazmiye ERDOĞAN
 • Öğr. Gör. Selçuk TEMEL
 • Öğr. Gör. Özgür YAĞCI

Yarışmanın Ödülleri:

 • Birincilik ödülü: 3.000 TL
 • İkincilik ödülü: 2.000 TL
 • Üçüncülük ödülü: 1.500 TL

Başvuruda Gerekli Belgeler:

 • Katılım şartnamesi (Tüm sayfaları eser sahibi tarafından imzalanmış olacak)
 • Başvuru formu (Eksiksiz ve okunaklı şekilde doldurulmuş olacak)
 • Bir adet vesikalık fotoğraf
 • Kamu spotunun uygun formatta kaydedilmiş şekilde ve üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 2 adet kopyası

Yarışma Sekretaryası:

Nilgün IŞIK
Tel:
0312 2466717
Faks: 0312 2466720
E- posta: sbmyo@baskent.edu.tr / bucem@baskent.edu.tr

Adres: Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü, Fatih Sultan Mahallesi, Eskişehir Yolu / 18. Km 06790, Etimesgut/Ankara

 

Adaylar “Yarışma Şartnamesi” ve “Yarışma Başvuru Formu” na yarışma sekretaryasından ya da http://bucem.baskent.edu.tr , http://sbmyo.baskent.edu.tr web sitelerinden ulaşabilirler.