BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Duyurular
Erasmus Değişim Programı

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Değişim Program Koordinatörlüğünden gelen duyuru:

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Değişim Programları kapsamında 2020/2021 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Hareketliliği Merkez Başkanlığı'ndan talep edilen hibe tutarı için seçilmek üzere öğrenim ve staj hareketliliği için başvuru sürecinin başlatılması planlanmaktadır. Uygun bulunduğu takdirde Üniversitemiz "Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi" esaslarına bağlı kalınarak bölümlerimizin ikili anlaşmalarına göre programlardan ve staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin Erasmus öğrenci başvuru evraklarının 13 Mart 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Bölüm Erasmus Koordinatörlerimize iletilmesi; başvuruda bulunan öğrencilerimize 23-27 Mart 2020 haftası içinde İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından İngilizce Yazılı Sınavına katılımlarının sağlanması planlanmaktadır.

Buna göre Erasmus Başvuru Takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • 13 Ocak-13 Mart 2020: Öğrencilerin Fakülte/Bölüm Erasmus Koordinatörlerine Ön Başvuru belgelerini sunması
  • 16-17 Mart 2020: Başvuru evraklarının Koordinatörlüğümüze teslim edilmesi
  • 20 Mart 2020: Başvuran öğrencilere ilişkin bilgilerin Yabancı Diller Yüksekokuluna bildirilmesi
  • 23-27 Mart 2020 İngilizce Yazılı Sınavı ve Sınav sonuçlarının Koordinatörlüğümüze iletilmesi ve yazılı sınav sonuçlarının ilanı
  • 30 Mart-03 Nisan 2020: İngilizce Konuşma Sınavı, Erasmus notlarının ilanı ve Oryantasyon